Fortbildning
Tillbaka

Att undervisa elev med blindhet i förberedelseklass årskurs 7-9, språkintroduktion och sfi

Aktivitets ID:
353499
Tid:
4 september - 20 oktober 2023
Plats:
SPSM Fortbildning
Typ av aktivitet:
Nätbaserad kurs
Målgrupp:
Lärare
Sista anmälningsdag:
2023-08-25
Platser kvar:
17
Pris:
Ingen avgift

Observera att det är försent att anmäla sig till denna aktivitet eftersom sista anmälningsdag har passerat!

Beskrivning

Denna kurs ger grunder kring att möta elever med blindhet samt en ämnesinriktad fördjupning.

Kursen riktar sig till dig som undervisar eller är resursperson i förberedelseklass årskurs 7-9, språkintroduktion eller sfi.

Efter genomgången kurs har du kunskap om blindhet och dess konsekvenser i olika skol- och undervisningssituationer:

  • Inlärning av punktskrift
  • Pedagogiska strategier och lärverktyg
  • Anpassningar av lärmiljön
  • Samspel och kommunikation 

Kursen bygger på självstudier men den ämnesinriktade fördjupningen ges i form av tre obligatoriska liveträffar i det digitala verktyget Zoom:

tisdag 12 september kl. 14.00-16.00
torsdag 28 september kl. 10.00-12.00
torsdag 12 oktober kl. 14.00-16.00

Kursen beräknas ta 16 timmar att genomföra i sin helhet.

Ledare

Gabriella Westerberg, Victoria Bergström, Ulrika Johansson Staffans

Målgruppsbeskrivning

Lärare och resursperson som arbetar i förberedelseklass, språkintroduktion och sfi

Mål

Deltagaren har fördjupad kunskap om hur undervisning och material kan anpassas för att göra lärsituationen inkluderande och tillgänglig.     

Funktionsnedsättning

Synnedsättning

Upplysningar

Upplysningar om innehåll:
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-473 51 04
Gabriella Westerberg, gabriella.westerberg@spsm.se, 010-473 52 26
Victoria Bergström, victoria.bergstrom@spsm.se, 010-473 52 53
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78

Supportärenden:
Kontakt med support