Deltagare i Specialpedagogiska skolmyndighetens fortbildningar (nedan kallad kursdeltagaren) accepterar följande villkor och förutsättningar: 

VILLKOR 

Anmälan
Anmälan ska ske personligen. I och med anmälan upprättas ett konto för kursdeltagaren med unika användaruppgifter. Bekräftelse på anmälan sker via e-post. Specialpedagogiska skolmyndigheten har rätt att neka plats vid begränsat antal platser.

Hantering av personuppgifter
Kursdeltagaren samtycker till att personuppgifter om denne registreras hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, enligt Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens behandling av personuppgifter

Registreringen sker för att kursdeltagaren lättare ska kunna anmäla sig till andra fortbildningar samt att deltagaren ska kunna erhålla en samlad fortbildningshistorik.

Avbokning
Kursdeltagaren ska, i så god tid som möjligt, meddela Specialpedagogiska skolmyndigheten om denne får förhinder att medverka i bokad fortbildning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har rätt att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Upphovsrätt
Fortbildningsmaterial som används är upphovsrättsligt skyddat. Kursdeltagaren har rätt att för eget bruk använda kursmaterialet. Kursdeltagaren har inte rätt att sprida eller kopiera det, såvida inte annat angetts.

Känslig information
Kursdeltagaren får inte föra vidare information om enskild person. I vissa kurser förekommer att man diskuterar situationen för enskild person. Detta måste ske på ett sätt så att personen inte kan identifieras. Undantag från detta gäller föräldrar som vid kurs nämner det egna barnet.

Kursdeltagaren ansvarar för att information och material som används i fortbildningen inte skadar tredje person.

Godkännande
För att kunna söka till våra fortbildningar måste deltagaren godkänna ovanstående villkor. Detta sker i ansökningsformuläret genom att deltagaren kryssar för följande text:

Jag har tagit del av och godkänner Specialpedagogiska skolmyndighetens villkor och förutsättningar för deltagande.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Ekonomi

Följande gäller om inte annat anges för en aktivitet. 

  • Fortbildningarna är kostnadsfria
  • Material som används i fortbildningarna är kostnadsfritt
  • Kursdeltagaren står själv för eventuella rese- och logikostnader

Intyg

  • För vissa fortbildningar erhålls ett intyg. För att erhålla intyg ska deltagaren genomfört arbetsuppgifter och utvärderingar enligt instruktioner i kursplan eller beskrivna av kursledare på annat sätt.

Förutsättningar och teknik för nätbaserade kurser

Deltagande i de nätbaserade kurserna ställer krav på att deltagaren är aktiv. Utbyte av erfarenheter och kunskaper sker på webbplatsen.

För att kunna ta del kurser som drivs på nätet krävs att deltagaren har

  • Tillgång till internet
  • En webbläsare
  • Egen e-postadress

Det kan vara bra att ha tillgång till lokal IT-support.